Resultados para "solé"

Tags

  • ¿Que é a Intervención Psicopedagóxica?

    Nas útlimas dúas sesións da clase, saiu unha dúbida acerca de que se entende polo concepto de intervención psicopedagóxica, xa que aparece ligado ao ámbito educativo, e como non relacionado coa Orientación. Por iso, tratei de resolver esta d...

    Tags: intervención, psicopedagoxía, intervención psicopedagóxica, bisquerra, solé

  • Que é a intervención psicopedagóxica

    Indagación sobre o concepto de intervención psicopedagóxica. Primeiro recóllese unha definición de intervir e de intervención, logo de psicopedagoxía e por último a unión de ambos conceptos para formar un novo: intervención psicopedagóxica.

    Tags: intervención, psicopedagoxía, intervención psicopedagóxica, Bisquerra, Solé