Post publicado por Cristina Martínez Álvarez

Por Cristina Martínez Álvarez
Interesante! penso que a clave está en facer un uso da tecnoloxía axeitado, aplicado a cada idade e sempre será positivo!