Post publicado por Jesús López

Por Jesús López
Como utilizar RRSS en procesos de aprendizaxe e que podo propoñer facendo uso das TICs coma futuro pedagogo? Razóns para cursar esta materia