Post publicado por Silvia

Por Silvia
"A educación do profesorado ten o honor de ser ao mesmo tempo, o peor problema e a mellor solución da educación." Michael Fullan ( 2002).