Post publicado por Tamara Rey Santos

Por Tamara Rey Santos
"Ensinar non supón unha función vital, porque non ten un fín en si mesma, senón que a función vital é aprender" (Aristóteles)