Post publicado por Melisa

Por Melisa
"Excelente mestre ou mestra é aquel que, ensinando pouco, fai nacer no alumnado un desexo grande de aprender" Arturo Graf