Post publicado por Ana María Rey Calvo

Por Ana María Rey Calvo
Hai apenas unha semana iniciámonos nunha nova materia "Tecnoloxía Educativa" pero tamén nunha nova forma de aprender facendo uso das TICS