Please enable JS
  • slider21.jpg

No marco da Conferencia Internacional IARTEM 2023, celebrada en Santiago de Chile entre o 30 de agosto e o 1 de setembro, o equipo de investigadores  e investigadoras do Grupo Stellae Usc tivo un papel esencial, presentando traballos de relevancia, compartindo coñecementos na esfera internacional da educación e mesmo presidindo o acto de inauguración, tal é o caso de Jesús Rodríguez Rodríguez, representante de Iartem para iberoamérica. 

Un dos aspectos máis salientables deste evento foi a presentación da “Guía de buenas prácticas para familias y docentes. Recomendaciones para el uso de la tecnología en Educación Infantil”:, unha iniciativa presentada por Silvia López Gñomez, quen mostrou deste xeito, un dos recursos orixinados a través do proxecto  nacional “Los materiales didácticos digitales en la Educación Infantil. Análisis y propuestas para su uso en la escuela y el hogar” RTI2018-093397-B-I00. A guía foi presentada de forma virtual e asíncrona, e representa un recurso valioso para aqueles implicados na educación infantil, proporcionando directrices para a utilización adecuada da tecnoloxía nesta etapa educativa.

Ademais desta presentación, os membros do Grupo Stellae tamén participaron en diversas palestras, mesas redondas e comunicacións que abrangueron temas como materiais curriculares digitais, ferramentas de Inteligencia Artificial na elaboración de materiais didácticos, xénero na selección de materiais didácticos, acreditación da competencia digital docente e moito máis. 

 
Exemplos disto foron os relatorios: 
 
  • Herramientas de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en la elaboración de los materiales didácticos: Propuesta inicial para el profesorado  (Silvia López e Jesús Rodríguez)
  • Unha viaxe inesperada por la metodología APS (Ana Rodríguez Guimeráns, Andrea Rodríguez Quelle e Antía Cores Torres) 
  • A formación dos docentes galegos sobre materiais didácticos musicais na etapa de Educación Primaria (Antía Cores Torres)
  • La influencia del género en la formación, selección y uso de los MD y MDD (Tania Caamaño Liñares, Andrea Rodríguez-Quelle, Ana Rodríguez Guimeráns e Nerea Rodríguez Regueira)
  • Acreditación de la competencia digital docente. Un análisis comparativo en el contexto (Nerea Rodríguez Regueira, Tania Caamaño Liñares, Andrea Rodríguez-Quelle, Ana Rodríguez Guimeráns)
  • Presentación de diversos libros como:  Infanci@ digit@l. Los recursos educativos digitales en educación infantil ; a Revista Galega de Educación  e  Los videojuegos en la escuela, la universidad y los contextos sociocomunitario (Jesús Rodríguez Rodríguez) 

A destacada presenza e participación do equipo Stellae Usc nesta conferencia internacional reforza o compromiso do grupo coa investigación e a mellora da calidade educativa. Estas achegas e intercambios de coñecemento contribúen á evolución constante das prácticas educativas e á promoción dunha educación de calidade.

FOTO SILVIA.jpeg

Silvia López Gómez presentando de xeito telemático a "Guía de buenas prácticas para familias y docentes. Recomendaciones para el uso de la tecnología en Educación Infantil”

 

WhatsApp Image 2023-09-04 at 18.27.23.jpeg

Jesús Rodríguez Rodríguez no acto inaugural do IARTEM`23

 

 

WhatsApp Image 2023-09-04 at 18.27.25.jpeg

Ana Rodríguez Guimeráns presentando os diversos estudos nos que participou

 

 

Non deixedes de explorar as diversas achegas