Please enable JS

Teses

Análise descriptiva e interpretativa do deseño e contido dos videoxogos elaborados en Galicia

Director : Jesús Rodríguez Rodríguez

Autor :Silvia López Gomez

Ano :2018

Conocimiento Tecnológico Didáctico del Contenido del profesorado. Estudios de caso en la UAJMS.

Director : Adriana Gewerc BarujeL

Autor :Alba Shirley Gamboa

Ano :2017

Algunhas claves para comprender a escolla dos estudos universitarios polo alumnado galego

Director : Esther Martínez Piñeiro

Autor :Esther Vila Couñago

Ano :2017

Representaciones diagramáticas y lingüísticas en Lógica Informal y uso de software específico en aulas universitarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

Director : Adriana Gewerc Barujel

Autor :Federico José Ferrero

Ano :2016

Ergonomía e Educação: um projecto de escola com base nos principios ergonómicos.

Director : Quintín Álvarez Núñez

Autor :María do Ceu Rodrigues da Cunha

Ano :2016

Competencia digital y escuela: estudio de caso etnográfico en dos CEIP de Galicia.

Director : Adriana Gewerc Barujel

Autor :Almudena Alonso Ferreiro

Ano :2016

Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundario: un estudio teórico-práctico.

Director : Esther Martínez Piñeiro e Bieito Silva Valdivia

Autor :Rosalía Fernández Rial

Ano :2016

Educaçao e justiça: as questões de (des)igualdade e (in)sucesso na escola

Director : Quintín Álvarez Núñez

Autor :António João Ferrer Meira da Silva

Ano :2016

Conhecimento Profissional do professor de educación física

Director : Lourdes Montero Mesa

Autor :João Carlos Rodrígues Rocha

Ano :2015